PRIVACY STATEMENT – Wilderness Vision
Download the current version as a PDF

This privacy statement outlines how we collect, use, and safeguard your data when you visit our website.

Information Collection and Use:
We collect certain information automatically when you visit our website, such as your IP address, browser type, and operating system. We may also collect personal information that you voluntarily provide to us, such as your name and email address, when you subscribe to our newsletter or fill out a contact form.

Data Usage:
We use the information we collect to improve our website’s functionality and personalise your experience. We may also use your personal information to communicate with you about our products, services, and promotions, if you have opted to receive such communications.

Data Sharing:
We do not sell, trade, or otherwise transfer your personal information to third parties without your consent, except as required by law or as necessary to fulfil any contractual obligations with you.

Data Security:
We implement security measures to protect the safety of your personal information when you enter/ submit/ access information.

Your Rights:
You have the right to access, update, or delete your personal information at any time. You may also opt out of receiving communications form us.

Changes to Privacy Policy:
We reserve the right to update or modify this privacy statement at any time. Any changes will be posted on this page.

_____________________________________________________________________________

PERSONVERNERKLÆRING – Wilderness Vision
Last ned gjeldende versjon som PDF

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine data når du besøker nettsiden vår.

Innhenting og bruk av informasjon:
Vi samler inn visse opplysninger automatisk når du besøker nettsiden vår, slik som din IP-adresse, nettlesertype og operativsystem. Vi kan også samle inn personlig informasjon som du frivillig oppgir til oss, slik som ditt navn og e-postadresse, når du abonnerer på vårt nyhetsbrev eller fyller ut et kontaktskjema.

Bruk av data:
Vi bruker informasjonen vi samler inn for å forbedre nettsidens funksjonalitet og tilpasse din opplevelse. Vi kan også bruke din personlige informasjon for å kommunisere med deg om våre produkter, tjenester og kampanjer, dersom du har valgt å motta slike kommunikasjoner.

Deling av data:
Vi selger, bytter eller på annen måte overfører ikke dine personlige opplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke, unntatt når det kreves ved lov eller er nødvendig for å oppfylle eventuelle kontraktsforpliktelser med deg.

Datasikkerhet:
Vi implementerer ulike sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger mot uautorisert tilgang, endring og avsløring.

Dine rettigheter:
Du har rett til å få tilgang til, oppdatere eller slette dine personlige opplysninger når som helst. Du kan også velge å ikke motta kommunikasjon fra oss.

Endringer i personvernpolicyen:
Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne personvernerklæringen når som helst. Eventuelle endringer vil bli publisert på denne siden.

If you have any questions or concerns about our privacy practices, please contact us: www.wildernessvision.no/contact